วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดี ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555


กิจกรรม

-                   ทำหน้าที่เวรประจำวัน ยืนรับนักเรียนในตอนเช้า

-                   ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
-            เข้าสอนนักเรียนชั้น ป. 5/1 วิชาคณิคศาสตร์ แทนครูประจำวิชา
-            ไปดูงานที่แปลงเกษตร
-             คุมนักเรียนในการเข้าแถวในตอนเที่ยง และฟังข้อตกลงต่างๆ ที่จะใช้ในการไปทัศนศึกษาที่จังหวัดสงขลาในวันพรุ่งนี้
-            เข้าสอนนักเรียนชั้นป. 5/2 ในคาบที่ 5
-            จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
-            ทำบล็อก
     -                   ทำหน้าที่เวรประจำวัน ส่งนักเรียนกลับบ้านในตอนเย็น

ผลการปฏิบัติงาน

-                   นักเรียนส่วนใหญ่ตั้งใจเรียนดีแต่ก็มีบางคนที่ไม่สนใจการเรียน

ปัญหาและการแก้ไข

-                   นักเรียนที่ไม่สนใจการเรียนครูจึงเข้าไปอบรมสั่งสอน

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น