วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555

วันศุกร์ ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555

                กิจกรรม

             -     ไปทัศนศึกษาที่ เกาะหนู เกาะแมว  และ ไอซ์โดม ที่ จังหวัดสงขลา ร่วมกับคณะครูและนักเรียนช่วงชั้นที่ 2

              ผลที่ได้รับ
 ได้ฝึกการพาเด็กนักเรียนไปทัศนศึกษา
             -     ได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของ เกาะหนู เกาะแมว
             -      ได้รับประสบการณ์ ใหม่ๆจากการที่ได้ไปเที่ยว ไอซ์โดม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น