วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ตารางสอน


ตารางสอน

คาบ
วัน
 
1
 
2
 
3
 
 
4
 
5
 
6
08:30 – 09:30
09:30 –
10:30
10:30 – 11:30
11:30 –
12: 30
12: 30 –
13: 30
13: 30 – 14:30
14: 30 – 15:30
 
จันทร์
 
 
อ. 15101
ป. 5/2
อ. 15101
ป. 5/1
 
 
 
พัก
กลาง
วัน
 
 
 
 
อังคาร
 
 
 
อ. 15101
ป. 5/2
อ. 15101
ป. 5/1
 
 
 
พุธ
 
 
 
 
 
อ. 15101
ป. 5/1
 
 
พฤหัสบดี
 
 
อ. 21102
ม. 1/1
 
อ. 21102
ม. 1/1
อ. 15101
ป. 5/2
 
 
ศุกร์
 
 
 
 
 
อ. 21102
ม. 1/1
 

 

 
นางสาว หานีฟา เจะเว           รหัส 5111114016
กลุ่ม 01
โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ

 

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น