วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

วัน พฤหัสบดี ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กิจกรรม

- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 1/1 คาบที่ 2
- พักรับประทานอาหาร / ละหมาด
- เข้าสอนนักเรียนชั้น ป. 5/2 คาบที่ 5

ผลการปฏิบัติงาน
- นักเรียนเข้าแถวกันเป็นระเบียบเรียบร้อย
- นักเรียนส่วนใหญ่ตั่งใจเรียนดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น