วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

วัน ศุกร์ ที่ 2 พฤสจิกายน พ.ศ. 2555

กิจกรรม
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- บันทึกข้อมูลในหนังสือคู่มือ การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2
- พักรับประทานอาหาร / ละหมาด
- เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 1/1 คาบที่ 5

ผลการปฏิบัติงาน
- นักเรียนส่วนใหญ่ตั้งใจเรียนดี แต่มีบางคนที่ชอบคุยกันเวลาที่ครูสอน

ปัญหาและการแก้ไข
- นักเรียนที่ชอบคุยกันเวลาที่ครูสอน ครูแก้ปัญหาโดยการ อบรมตักเตือน สั่งสอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น