วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

วันอังคาร ที่ 6 พฤศจิการยน พ.ศ. 2555

กิจกรรม

- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ
- ประชุมเกี่ยวกับโครงการวิชาการ และเกี่ยวกับเวรประจำวัน
- ช่วยครูที่โรงเรียนเดินหนังสือเพื่อซื้อของขวัญให้กับบุตรของบุคลากรในโรงเรียนคนหนึ่งซึ่งเป็นบุตรคนแรกจากการเข้ารับราชการรียน
- เข้าสอนนักเรียนชั้น ป. 6/3 คาบที่ 2 แทนครูพี่เลี้ยงโดยให้นักเรียนลองทำแนวข้อสอบ NT
- เป็นผู้ช่วยครูพี่เลี้ยงในการฝึกซ้อมนักเรียนในการท่องจำบทความภาษาอังกฤษที่ทางเขตพื้นที่การศึกษาได้กำหนดมาให้ตั้งแต่ ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการปฏิบัติงาน
- นักเรียนทุกคนต่างตั้งใจในการฝึกท่องจำเป็นอย่างดีทุกคน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น